Наш ректор


Дорогі друзі!


Ви завітали на сайт одного з найстаріших навчальних закладів України – Буковинського державного фінансово-економічного університету. Щиро вітаю вас і переконаний, що ця зустріч принесе вам чимало цікавого та корисного.

Ровесник повоєнних років держави, заклад за сім десятиліть засвідчив свою зрілість і глибоку компетентність у вирішенні складних завдань щодо забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців не лише для фінансової системи України, а й для інших галузей національної економіки держави.

За ці роки ми пройшли складний шлях від технікуму, через коледж, інститут, академію до університету.

Нині БДФЕУ – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Підготовка фахівців здійснюється, в основному, за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, за напрямами і спеціальностями: "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Правознавство", "Комп’ютерні науки", "Соціальна робота", "Банківська справа", "Документознавство та інформаційна діяльність".

Колектив прагне, щоб організація навчального процесу, наукової діяльності, використання передових технологій і методів роботи, якість підготовки фахівців, творча думка і новаторство відповідали європейським стандартам, щоб досягти рівня міжнародного визнання дипломів тощо.

Тож навчальні плани розраховані на підготовку конкурентоспроможних професіоналів, які б мислили аналітично, глобальними категоріями, вміли діяти на перспективу.

У складі науково-педагогічних працівників майже 70 відсотків докторів, професорів, кандидатів наук, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Університет видає фаховий науковий вісник "Економічні науки" та науковий вісник "Гуманітарні науки".

Одним із чинників інтеграції в міжнародну систему освіти є взаємодія із закладами освіти інших країн. Зокрема США, Великої Британії, Франції, Австрії, Румунії, Росії, Польщі, Хорватії, Білорусі, Молдови, Грузії та інших.

Заклад утвержується, набирає обертів. Попереду – нові завдання, багато задумів і планів.

Щиро бажаю абітурієнтам зробити правильний вибір і пов’язати своє майбутнє з нашим університетом. І з усією відповідальністю запевняю – ви ніколи не пошкодуєте про це. Ми готові прийняти нове поповнення і співпрацювати з усіма бажаючими навчатися у БДФЕУ.

До зустрічі!Біографічна довідка


Прядко Володимир Ваcильович, народився 1 березня 1947 року в м. Чернівцях. Понад 20 років очолює заклад який під його керівництвом пройшов еволюційний шлях від Чернівецького фінансового технікуму, через коледж, інститут, академію до Буковинського державного фінансово-економічного університету.

Прядко В.В. – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, відзначений Почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів України.

У його науковому доробку більш як сто наукових праць.

В їх числі монографії: "Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління"; "Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики"; "Оцінка ефективності дільності підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості: теорія і практика»; «Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення її експертизи" та багато інших.

Навчально-методичні видання: "Фінанси", курс лекцій; "Економічна теорія", навчально-методичний посібник; "Загальна теорія фінансів", навчальний посібник для вищих навчальних закладів економічного профілю ІІІ – ІV рівня акредитації; "Основи маркетингу", навчальний посібник; "Історія грошей та кредиту", підручник; "Національна економіка", навчальний посібник; "Іпотечний ринок", навчальний посібник та інші.Ректор Буковинського державного
фінансово-економічного університету
д.е.н., професор,
заслужений працівник освіти України
Володимир Васильович Прядко

Наші координати:

58000, м. Чернівці, вул. Штерна, 1
тел. (0372): 52-62-17, 52-36-97 тел./факс: 55-38-26
e-mail: bsfa@i.ua
web: www.bsfa.edu.ua

Заходьте, звертайтеся, пишіть.
kuzenko.net knb.cv.ua

Буковинський державний фінансово-економічний університет, заснований у вересні 1944 року як фінансовий технікум.