Слово ректора
Біографічна довідка


     Прядко Володимир Ваcильович, народився 1 березня 1947 року в м. Чернівцях. Понад 20 років очолює заклад який під його керівництвом пройшов еволюційний шлях від Чернівецького фінансового технікуму, через коледж, інститут, академію до Буковинського державного фінансово-економічного університету.

     Прядко В.В. – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, відзначений Почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів України.

     У його науковому доробку більш як сто наукових праць.

     В їх числі монографії: "Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління"; "Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики"; "Оцінка ефективності дільності підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості: теорія і практика»; «Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення її експертизи" та багато інших.

     Навчально-методичні видання: "Фінанси", курс лекцій; "Економічна теорія", навчально-методичний посібник; "Загальна теорія фінансів", навчальний посібник для вищих навчальних закладів економічного профілю ІІІ – ІV рівня акредитації; "Основи маркетингу", навчальний посібник; "Історія грошей та кредиту", підручник; "Національна економіка", навчальний посібник; "Іпотечний ринок", навчальний посібник та інші.


Наші координати:

58000, м. Чернівці, вул. Штерна, 1
тел. (0372): 52-62-17, 52-36-97 тел./факс: 55-38-26
e-mail: bsfa@i.ua
web: www.bsfa.edu.ua

Заходьте, звертайтеся, пишіть.
kuzenko.net knb.cv.ua

Буковинський державний фінансово-економічний університет, заснований у вересні 1944 року як фінансовий технікум.