Кафедра фінансів


Кафедра фінансів – провідна випускова кафедра університету створена у серпні 1999 року. Завідувачем став д.е.н., професор, академік П.П. Руснак. У 2000 році кафедра була перейменована у кафедру фінансів і банківської справи. У зв’язку з появою нових дисциплін, збільшенням кількості працюючих появою нової спеціальності «Банківська справа» назріла необхідність створити нову кафедру. У 2003-2004 навчальному році кафедра фінансів і банківської справи була розділена на дві кафедри: кафедру фінансів та кафедру банківської і податкової справи. Кафедру фінансів очолила поважна в краї людина, вимогливий керівник, доктор економічних наук, професор, автор понад 100 наукових праць, статей, монографій, підручників, голова ради Навчально-наукового комплексу ВНЗ МФУ та Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член колегії ГУДК в Чернівецькій області, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Львівської державної фінансової академії, член експертної Ради при ДАК МОН України з питань економіки, заслужений працівник народної освіти України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, ордена «Петра Могили» - Володимир Васильович Прядко. З 2006 року кафедра почала готувати магістрів спеціальності «Фінанси».

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці в сфері фінансів. Проте кафедра це не лише просто науково-педагогічний персонал, а перш за все великий та дружній колектив, у якому спільно вирішуються всі проблеми.

Кафедра входить до складу фінансово-економічного факультету та здійснює підготовку фахівців з напрямку «Економіка та підприємництво» таких спеціальностей:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Облік і аудит»
 • «Економіка підприємства»

З напрямку «Інформатика та обчислювальна техніка» таких спеціальностей як:

 • «Комп’ютерні науки»

З напрямку «Державне управління» зі спеціальності:

 • «Державна служба»

З напрямку «Соціальне забезпечення» таких спеціальностей як:

 • «Соціальна робота»

З напрямку «Право» зі спеціальності:

 • «Правознавство»

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

  на ОКР Магістр":

 • «Бюджетний менеджмент»;
 • «Державні фінанси»;
 • «Методика викладання фінансових дисциплін»;
 • «Державні цільові фонди»;
 • «Міжнародні фінанси»;
 • «Основи іпотечного ринку»;
 • «Проектне фінансування»;
 • «Ринок фінансових послуг»;
 • «Управління фінансовою санацією підприємства»;
 • «Фінансовий контролінг»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Фінансова політика»;

на ОКР Спеціаліст:

 • «Бюджетний менеджмент»;
 • «Державні фінанси»;
 • «Казначейська система виконання бюджету»;
 • «Казначейська справа»;
 • «Корпоративні фінанси»;
 • «Міжнародні фінанси»;
 • «Проектне фінансування»;
 • «Ринок фінансових послуг»;
 • «Фінансова санація і банкрутство підприємства»;
 • «Фінансовий аналіз»;
 • «Фінансовий контролінг»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Фінансова політика»;

на ОКР Бакалавр:

 • «Бюджетна система»;
 • «Соціальне страхування»;
 • «Інформаційні системи і технології у фінансах»;
 • «Інформаційні системи і технології у державних фінансах»;
 • «Казначейська система виконання бюджету»;
 • «Фінанси підприємств»;
 • «Фінанси»;
 • «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва»;
 • «Фінансовий аналіз»;
 • «Фінансовий ринок»;
 • «Фінансова політика»;
 • «Іпотечний ринок»;

на факультеті підготовки молодших спеціалістів:

 • «Бюджетна система»;
 • «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах»;
 • «Казначейська справа»;
 • «Фінанси підприємств»;
 • «Фінанси»;
 • «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання»;
 • «Фондовий ринок».

Викладачі зосереджують свою увагу на удосконаленні навчальних методик та використання на заняттях інтерактивних та новітніх методів викладання, адже сучасний фахівець повинен володіти необхідними управлінськими навиками, комунікаційними здібностями, високими професійними якостями. З метою якісного засвоєння питань самостійного вивчення дисциплін професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлені електронні підручники, якими можна скористатися у комп’ютерній аудиторії 208 по вул. Садовій, 5. При підготовці лекційних занять використовуються найновіші підручники, фахова періодика, інтернет-ресурси. Студентам пропонується перелік інтернет-ресурсів, використання яких дасть змогу опрацьовувати найновіші дані при підготовці до лекційно-семінарських занять, написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри співпрацюють із фінансовими, казначейськими органами, підприємствами та іншими базовими організаціями і закладами області з метою наближення навчального процесу до практики.


Контактна інформація:

корпус 3 вул. Садова, 5
кабінет 203
тел.: (0372) 52-31-53
e-mail: bdfa_f@mail.ru

kuzenko.net knb.cv.ua

Буковинський державний фінансово-економічний університет, заснований у вересні 1944 року як фінансовий технікум.